آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از خدمات اقامتی هتل شایگان کیش

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت آرین پارسه کیش
نوع فراخوان
موضوع فراخوان  آگهی مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از خدمات اقامتی هتل شایگان کیش
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۶
تاریخ درج آگهی پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد