گزارش صدا و سیما درباره رونمایی از سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری

 

سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری با هدف افزایش شفافیت و نظارت مردمی بر فعالیت های مختلف صندوق، مدیریت های استانی و هلدینگ ها و شرکت های تابعه روز سه شنبه ۱۶اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری رونمایی شد.