آگهی مناقصه عمومی کارتن سه لایه شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد

 

موضوع شرح
نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )
نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی کارتن سه لایه شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهر کرد
روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی پنجشنبه، ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد