آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری در شیراز(۱)