برگزاری مسابقات چهارمین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری به میزبانی شیراز

 

چهارمین جشنواره سراسری ورزشی بازنشستگان کشوری نهم اسفندماه به میزبانی مدیریت صندوق بازنشستگی استان فارس در شهر شیراز برگزار شد. در این مسابقات ۴۷۷ ورزشکار زن و مرد پیشکسوت از ۳۱ استان کشور در ۸رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند.