بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و معاون وزارت صمت از شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

 “نعمت الله ترکی” مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در جریان سفر به استان هرمزگان به همراه معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس به عنوان یکی از شرکت های وابسته این صندوق بازنشستگی بازدید کرد.