آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه چرن کره شرکت شیر خشک نوزاد شهر کرد

ظشَشش شَش

موضوع شرح
نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )
نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد شهر کرد
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه چرن کره شرکت شیر خشک نوزاد شهر کرد
روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد