بازنشستگی؛ لنگرگاه آرامش (می‌خواهم دوران بازنشستگی بهتری داشته باشم)

عنوان: بازنشستگی؛ لنگرگاه آرامش (می‌خواهم دوران بازنشستگی بهتری داشته باشم)

تهیه کننده: زهرا زاده غلام

تاریخ انتشار: پائیز ۱۳۹۸

دانلود

 

این کتاب که نتیجه تلاش پیگیر نویسنده است، در ادامه آثار پیشین ایشان است که با عنوان «چگونه بازنشستگی شاد داشته باشیم» و «لذت فراغت» توسط این مؤسسه منتشر شده­اند. در کتاب پیش رو، نویسنده به «هنر و مهارت زندگی در دوران بازنشستگی» پرداخته است. زیرا بر آن است که بازنشستگی نه مسئله­ای بغرنج که در حقیقت ورود به یک مرحله­ای­ دیگر از دوران زندگی انسان است.