فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی پتروشیمی جم / نوبت دوم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان
فروش محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی پتروشیمی جم / نوبت دوم
روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران
تاریخ درج آگهی سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهیمواد دانلود فایل
لینک دریافت اسناد