آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه تزریق پریفرم و بادکن بطری پت شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه

 

موضوع شرح
نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )
نام شرکت شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه تزریق پریفرم و بادکن بطری پت شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه
روزنامه درج آگهی ابرار اقتصاد
تاریخ درج آگهی یکشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد