خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم سرمایش انبار موارد شیمیایی شرکت پلی‌پروپیلن جم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت شرکت پلی‌پرپیلن جم
نوع فراخوان

موضوع فراخوان
خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم سرمایش انبار موارد شیمیایی شرکت پلی‌پروپیلن جم
روزنامه درج آگهی صفحه ۱۱ روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهیمواد دانلود فایل
لینک دریافت اسناد