آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید آجیل شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه

 

موضوع شرح
نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )
نام شرکت شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه 
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید آجیل شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه
روزنامه درج آگهی راهنمای همشهری
تاریخ درج آگهی چهارشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد