نشست بررسی عملکرد پتروشیمی جم با حضور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری

نشست سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با مدیران عامل پتروشیمی جم و شرکت های تابعه آن روز پنجشنبه ۱۵دیماه ۱۴۰۱ با حضور سرپرست و مدیران اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ انرژی)، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی جم و مدیران عامل شرکت‌های پلی پروپیلن جم، جم‌صنعت‌کاران، توسعه پلیمر پادجم، توسعه پلیمر کنگان، پتروشمیران و توسعه پارک صنعت گوهر افق به منظور بررسی عملکرد این شرکت ها برگزار شد.