بازدید میدانی و گفتگوی صمیمی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با کارکنان لوله سازی اهواز

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در بازدید از خط تولید لوله سازی اهواز که به همراه مدیرعامل هلدینگ صبا انرژی و هیئت همراه، رفع دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگی را از حساسیت‌های ویژه و مهم دولت سیزدهم عنوان کرد.