نقش نظام مالیاتی در کارآمدی تأمین اجتماعی

عنوان: نقش نظام مالیاتی در کارآمدی تأمین اجتماعی

نویسندگان: علی قلاح زیاراتی

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۸

دانلود

 

در شرایطی که نظام­های بازنشستگی با مشکلات و چالش­های متعدد مواجه هستند، یافتن شیوه­هایی برای پایداری این صندوق­ها یکی از مباحث پیش رو در این حوزه است. با این همه اما، در ایران فعالان حوزۀ نظام تأمین اجتماعی کمتر به پیوند میان نظام رفاه و نظام مالیاتی توجه کرده­اند و نظام مالیاتی، به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری اجتماعی مدنظر نبوده است. حال‌ آن که کشورهای توسعه­یافته در سه دهۀ اخیر تلاش کرده­اند اهداف سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی را از طریق مشوق‌های مالیاتی محقق کنند. این کتاب به این موضوع مهم پرداخته است.