نشست مدیران اقتصادی صندوق بازنشستگی و شستا برای بررسی افزایش سرمایه شرکت چوکا

مدیران اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی برای اجرای طرح افزایش سرمایه و روش های خروج از زیاندهی شرکت چوب و کاغذ ایران (چوکای تالش) عصر امروز (یکشنبه) با حضور “نعمت الله ترکی” سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل جلسه دادند.