آگهی تجدید مناقصه جهت اجرای دیوار پیش ساخته بتنی پیرامون فاز ۲ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان
نوع فراخوان
موضوع فراخوان   آگهی تجدید مناقصه جهت اجرای دیوار پیش ساخته بتنی پیرامون فاز ۲ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان
روزنامه درج آگهی روزنامه جام جم، صفحه ۱۱
تاریخ درج آگهی شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد