سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد:

پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی کشوری ظرف ۲۴ساعت آینده

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تمامی مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با این صندوق و مطالبات بازنشستگان که اسناد آن به صندوق رسیده است، بابت طرح جبران هزینه خسارت درمان، ظرف ۲۴ساعت آینده پرداخت و تسویه خواهد شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، “نعمت الله ترکی” روز یکشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۱ در نشست با مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، اظهارداشت: تمامی مطالبات بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد در طرح جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق و همچنین بازنشستگانی که از این بابت مطالبه ای داشتند و اسناد آن را به شرکت آتیه سازان ارائه کردند، ظرف ۲۴ساعت آینده پرداخت و این مطالبات تسویه خواهد شد.

وی تاکید کرد: براین اساس تمامی مراکز درمانی که تا پیش از این به دلیل عدم پرداخت مطالبات، قرارداد خود را معلق کرده و خدمات خود را به بازنشستگان عزیز این صندوق قطع کرده اند، باید ضمن برقراری دوباره خدمات خود به بازنشستگان، با ارائه مستندات مالی، مطالبات باقیمانده خود را دریافت کنند.

ترکی همچنین تصریح کرد: مراکز درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد در طرح جبران هزینه خسارت درمان موظف هستند تمامی خدماتی که متعهد شده اند را به بازنشستگان و افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری به صورت کامل ارائه کنند.

وی افزود: این صندوق متعهد است تا اگر مشکلی در زمینه تامین مالی و پرداخت نشدن مطالبات این مراکز وجود دارد در اسرع وقت به آن رسیدگی کند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «مساله سلامت و درمان بازنشستگان در اولویت کاری قرار دارد»، گفت: به هیچ عنوان بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری نباید برای خدمات مورد نیاز خود در حوزه سلامت و درمان معطل بمانند یا پاسخی از سوی این مراکز دریافت نکنند.

وی با اشاره به همکاری موثر شرکت آتیه سازان حافظ گفت: مقرر است تا به منظور رفع مشکلات احتمالی از این پس نشست های منظم و مستمری بین صندوق بازنشستگی و شرکت آتیه سازان برگزار شود.