برای 2826 نفر از مشمولان؛

کمک هزینه ۴میلیون تومانی سفر اربعین بازنشستگان کشوری پرداخت شد

با هماهنگی بانک عامل، تسهیلات ۴میلیون تومانی کمک هزینه سفر اربعین بازنشستگان کشوری روز گذشته (شنبه) برای واجدین شرایط دریافت این تسهیلات، به حساب حقوقی این عزیزان واریز شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، تسهیلات سفر اربعین بازنشستگان کشوری به مبلغ ۴میلیون تومان، اقساط ۱۲ ماهه و کارمزد سالانه ۴درصد دیروز (شنبه) به حساب دوهزار و ۸۲۶نفر از واجدین شرایط واریز شد.

گفتنی است، متقاضیان دریافت این تسهیلات بازنشستگان و وظیفه بگیرانی بودند که از اول تا ۲۷ شهریور امسال در راهپیمایی بزرگ اربعین حضور یافته و از ۱۲ تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱ درخواست خود را به صورت اینترنتی در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی به نشانی sabasrm.ir ثبت کردند.

درنهایت و پس از بررسی مدارک ارسالی در سامانه مذکور، تعداد دوهزار و ۸۲۶نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری واجد شرایط دریافت این تسهیلات شناخته شدند.