آگهی فراخوان تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور تهیه برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
نوع فراخوان
موضوع فراخوان  آگهی فراخوان تکمیل لیست تأمین کنندگان ماشین آلات بالا کشنده و بالابر به منظور تهیه برای کلیه شرکتها و شعب زیرمجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری، صفحه ۴
تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد