با محور مراقبت‌های درمانی و اجتماعی از سالمندان؛

جدیدترین نشریه “مروری بر تامین اجتماعی بین‌المللی” منتشر شد

جدیدترین نشریه اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA)، با عنوان «مروری بر تأمین اجتماعی بین المللی» ویژه ماه های جولای و دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر شد که این نشریه به طور ویژه به مبحث “مراقبت های درمانی و اجتماعی بلندمدت برای سالمندان” پرداخته است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) ، شماره جدید نشریه مروری بر تأمین اجتماعی بین المللی ویژه ماه های جولای و دسامبر سال ۲۰۲۲، حاوی مهم ترین گزارش ها و مقالات بیمه ای با موضوعات مختلف است.

این ویژه نامه باعنوان اختصاصی “حق همگانی سالمندان برای مراقبت های بلندمدت: گسترش نقش برنامه های سازمان های بیمه های اجتماعی” به مقالات مهمی چون “بازنگری رسمی استانداردهای مراقبت های درمانی بلندمدت از سالمندان در سازمان های بیمه های اجتماعی”، “نقش مراقبت های درمانی بلندمدت در حوزه سالمندی جمعیت در سیاست گذاری حمایت های اجتماعی”، “دیدگاه مقایسه ای از نظام های مراقبت های درمانی بلندمدت از سالمندان”، “درک وضعیت موجود ارائه مراقبت های درمانی بلندمدت به سالمندان در کشورهایی با درآمد کم و متوسط”، “مشارکت های مراقبت های درمانی بلندمدت یکپارچه میان سازمان های بهداشتی، درمانی و اجتماعی دولتی کشور برزیل: مدل بلوهوریزانته”، “ارائه مراقبت های درمانی بلندمدت: گزینه هایی برای نیروی کار بهتر”، “نقش کارکنان سازمان های مراقبت های بهداشتی، درمانی و اجتماعی بلندمدت از سالمندان در کشورهای لهستان، جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی: انتقال از مراقبت های درمانی نهادی به مراقبت های اجتماعی” و “مراقبت های درمانی بلندمدت در کشور هندوستان: ظرفیت ها، نیازها و آینده آن کشور” در جهت رفع این چالش جهانی پرداخته شده است.

همچنین این نشریه گزارش ها و مقالات متنوع دیگری نیز برای مخاطبان تدوین کرده است که از آن جمله می توان به “پوشش همگانی حمایت سلامت اجتماعی: ارتباط سیاست با اصلاحات نظام تامین مالی سلامت”، “حمایت اجتماعی و سالمندی سالم”، “ملاحظات کلیدی تضمین دسترسی آسوده به مراقبت های بلندمدت”، “نقش سیاست های دولتی در ارائه مراقبت های درمانی بلندمدت در کشورهایی با درآمد کم و متوسط”، “مراقبت های درمانی بلندمدت به عنوان دستور کار جهانی” و “چالش های بزرگ پیش رو در ارائه مراقبت های درمانی بلندمدت” اشاره کرد.

علاقه مندان برای دریافت نسخه دیجیتالی این نشریه می توانند به لینک زیر مراجعه کنند:
https://www.cspf.ir/publications/international-publications

منبع: https://ww1.issa.int
مترجم: فریبا بهزاد