با بررسی یک دوره سه ساله مشخص شد؛

ارتقای محاسبات بیمه‌ای حوزه بازنشستگی با اجرای دستورالعمل‌های جدید ایسا

بنا به اعلام کمیسیون فنی مطالعات آماری، اکچوئری و مالی ایسا، دستورالعمل های جدید و تجدیدنظر شده این کمیسیون و رویدادهای مهم مرتبط با آن در طول یک دوره سه ساله (۲۰۲۲-۲۰۲۰ میلادی) به ارتقاء سطح دانش و محاسبات بیمه ای (اکچوئری) در پروژه های مراقبت های بلندمدت و بازنشستگی کمک بسزایی کرده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، “تحقق نیازهای درحال رشد سالمندان” و “همکاری و مشارکت در پروژه های چندگانه مراقبت های طولانی مدت” همواره یکی از اولویت های موضوعی کمیسیون فنی ایسا بوده است.

قرار است تمامی دستورالعمل های جدید و اصلاح شده ایسا در مجمع تامین اجتماعی جهانی که در اکتبر ۲۰۲۲ برگزار می شود، اعلام و دردسترس عموم مردم قرار گیرد.

گفتنی است، برگزاری بیستمین کنفرانس بین المللی آمار، اکچوئری و متخصصان سرمایه‌گذاری در سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی و مشارکت در آموزش ITCILO در حوزه مدیریت و سیاست‌های بازنشستگی از برنامه های آموزشی این کمیسیون فنی در جریان برگزاری مجمع جهانی تامین اجتماعی است.

براساس این گزارش، دستورالعمل های ISSA-ILO در حوزه فعالیت‌های آکچوئری (محاسبات بیمه ای)، مطالعه موردی ملاحظات کلیدی سیاست‌های سرمایه ‌گذاری در صندوق‌ های ذخیره، پیش‌بینی‌های اکچوئری و تجزیه و تحلیل آنها از گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها و مقالات مرتبط با حوزه کاری کمیسیون فنی ایسا اعلام شده است.

همچنین از دیگر پروژه های این کمیسیون فنی، می توان به بازنگری مدل بازنشستگی اجرایی شده توسط ILO در بستر خدمات اکچوئری توسعه یافته اخیر و همکاری با سازمان بازنشستگی کبک کانادا برای گسترش تعهدات آن، اشاره کرد.

این کمیسیون با هدف بررسی دستورالعمل‌های ISSA-ILO (ایسا و سازمان جهانی کار) در حوزه فعالیت‌های محاسبات بیمه ای سازمان‌های بیمه اجتماعی به ویژه پرداختن به شبیه سازی خُرد، اصول و روند اصلاحات بیمه های اجتماعی و بررسی حداقل معیارهای تعیین شده توسط استانداردهای سازمان بین المللی کار (ILO) در حوزه بیمه های اجتماعی و خطرات زیانبار آنها تشکیل شده است.

همچنین این کمیسیون فنی به بازنگری سایر دستورالعمل های ایسا ازجمله حکمرانی خوب، کیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه گذاری در صندوق های بیمه های اجتماعی، ترویج اشتغال پایدار، ارتباطات در سازمان های بیمه های اجتماعی، ارائه راه حل های اداری برای گسترش دامنه پوشش،  پیشگیری از خطرات شغلی، ارتقای سلامت محیط کار، رویکردهای اکچوئری در سازمان های بیمه های اجتماعی و غیره می پردازد.

 

منبع: ww1.issa.int

مترجم: فریبا بهزاد