نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی با بازنشستگان شرکت مخابرات

نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعضای کانون بازنشستگان کشوری شرکت مخابرات به صورت حضوری و مجازی عصر روز یکشنبه ۱۳شهریورماه ۱۴۰۱ با حضور معاون فنی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و تعداد دیگری از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.