اطلاعیه؛

“پایان شهریورماه” آخرین مهلت تحویل اسناد جبران هزینه خسارت درمان سال ۱۴۰۰ بازنشستگان کشوری

بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش طرح جبران هزینه خسارت درمان صندوق بازنشستگی کشوری تنها تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ مهلت دارند نسبت به تحویل مدارک و اسناد پزشکی قرارداد سال ۱۴۰۰ خود به شعب و نمایندگی های شرکت آتیه سازان حافظ اقدام کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مهلت تحویل مدارک و اسناد جبران هزینه خسارت درمان (قرارداد سال ۱۴۰۰) به نمایندگی ها و شعب شرکت آتیه سازان حافظ تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۳۱شهریورماه ۱۴۰۱ است و پس از آن این مهلت تمدید نخواهد شد.