نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی با روسای کانون‌های آموزش و پرورش

در ادامه دیدارها و نشست های مستمر مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بازنشستگان و روسای کانون های بازنشستگی دستگاه های اجرایی، روز سه شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۱ نشستی با حضور دکتر محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی، مشاور رسانه و امور کانون های صندوق بازنشستگی و روسای کانون های بازنشستگان آموزش و پرورش استان های کشور به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد. در این نشست، مهم ترین مطالبات و مشکلات موجود در حوزه بازنشستگی از سوی هر یک از روسای کانون های بازنشستگی مطرح شد و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز به تمامی سوالات مطرح شده پاسخ داد.