گزارش کارشناسی شماره 5 نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱

عنوان: خلاصه اطلاعات آماری مربوط به بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۳۵۹-۱۳۰۱

تهیه و تدوین: صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۵

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۶

دانلود

 

چون اطلاعات آماری مربوط به قبل از سال ۱۳۵۵ و نیز مربوط به کل مشترکین صندوق در هر سال تاکنون به صورت یک نشریه مدون نشده بود و آمار و اطلاعات موجود، پراکنده و ناهماهنگ بود، ضرورت داشت که خلاصه‌ای از اطلاعات آماری مربوط به دوره ۶۰ ساله گذشته به صورت یک مجموعه هماهنگ تنظیم شود و تهیه این نشریه برای همین منظور بوده است.