آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین باتری های برند SAFTNIFE از تامین کنندگان-شرکت پلی پروپیلن جم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پلی پروپیلن جم 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین باتری های برند SAFTNIFE از تامین کنندگان -شرکت پلی پروپیلن جم

روزنامه درج آگهی صفحه ۱۱ روزنامه دنیای اقتصاد 
تاریخ درج آگهی شنبه ۲۸خردادماه ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد