مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

تجمیع بیمه تکمیلی شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش با مساعدت مالی صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار تجمیع بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی تحت پوشش این صندوق همانند شاغلان آموزش و پرورش شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر محمد اسکندری در نامه ای به دکتر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را یکی از دغدغه ها و مطالبات همیشگی بازنشستگان آموزش و پرورش عنوان کرده و نوشته است: «با عنایت به اقدام قابل تقدیر آن وزارتخانه در انعقاد تفاهم نامه بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان معزز با شرکت بیمه دانا در راستای بهبود خدمات دهی به این قشر عزیز و فرهیخته، به استحضار می رساند یکی از مطالبات موکد بازنشستگان معزز صندوق بازنشستگی کشوری و به ویژه بازنشستگان عزیز و فرهیخته آموزش و پرورش در سال های اخیر، اجرای ماده ٨۵ قانون خدمات کشوری مبنی بر «تکلیف دستگاه های اجرایی برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و خانواده های آنها به همراه قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارمندان آن دستگاه» می باشد.»

وی سپس با اشاره به نتایج نظرسنجی های صورت گرفته از بازنشستگان تحت پوشش این صندوق طی ماه های اخیر، آورده است: «براساس نظرسنجی هفتگی صندوق، بیش از ۴٩ درصد از بازنشستگان تمایل دارند تا مانند دوران کارمندی، خدمات رفاهی و بیمه ای خود را از دستگاه مربوطه محل اشتغال دریافت نمایند.»

اسکندری در ادامه بیان کرد: «در اجرای ماده ٨۵ قانون مذکور و با عنایت به مطالبات بازنشستگان عزیز فرهنگی، آن وزارتخانه محترم تمهیدات لازم را جهت بهره مندی بازنشستگان عزیز فرهنگی از خدمات بیمه تکمیلی شرکت بیمه مذکور فراهم آورد.»

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرده است که «در صورت تحقق این مهم، علاوه بر رضایت نسبی بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی درمان، این امکان فراهم می شود تا بازنشستگان بتوانند با مراجعه به دستگاه های محل اشتغال خود، خدمات را دریافت نمایند.»

اسکندری در پایان نامه خود اعلام آمادگی کرده است تا «در صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش با تجمیع بیمه تکمیلی شاغلین و بازنشستگان، راهکارهای قانونی جهت مساعدت مالی را با ارائه طرحی در هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری بررسی نماید.»

هم اکنون بیش از ۲میلیون نفر از بازنشستگان و اعضای تحت تکفل این عزیزان که بخش عمده ای از این جمعیت را بازنشستگان آموزش و پرورش تشکیل می دهند، به دلیل اجرا نشدن ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دستگاه های اجرایی، تحت پوشش طرح «پرداخت هزینه خسارت درمان» صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند. هزینه اجرای این طرح، از محل منابع حاصل از سود شرکت های تابعه صندوق تامین می شود.