آگهی فروش خودرو از طریق مزایده با موضوع فروش یک دستگاه خودرو ساندرو استپ وی مدل ۱۳۹۷ شرکت صبا آرمه

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت صبا آرمه 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

آگهی فروش خودرو از طریق مزایده با موضوع فروش یک دستگاه خودرو ساندرو استپ وی مدل ۱۳۹۷ شرکت صبا آرمه

روزنامه درج آگهی صفحه ۱۰ روزنامه اطلاعات 
تاریخ درج آگهی  چهارشنبه ۲۵خردادماه ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد