بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از کارخانه آپاداناسرام

آپاداناسرام، بزرگترین تولیدکننده کاشی و سرامیک در ایران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است که ابتدا با تکیه بر فناوری و همکاری یک شرکت ایتالیایی راه اندازی شد. این شرکت در سال‌های اخیر به دلیل برخی مشکلات در خطوط تولید و تجهیزات موجود دچار وقفه شده بود اما از شهریور ۱۴۰۰ و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، احیای آن با تکیه بر دانش و تخصص داخلی مورد توجه جدی قرار گرفت.

دکتر محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جریان بازدید از شرکت و خطوط تولید آپادانا سرام بر لزوم افزایش تولید و شفافیت در شرکت های تابعه این صندوق تاکید کرد و گفت: روند احیا و رشد شرکت در چند ماه اخیر امیدوارکننده بوده و باید همین روند رو به رشد که متمرکز بر تولید همراه با شفافیت است ادامه پیدا کند.