مدیر صندوق بازنشستگی استان کرمان:

خدمت به بازنشستگان آموزش و پرورش افتخار صندوق بازنشستگی کشوری است

مدیر صندوق بازنشستگی استان کرمان تاکید کرد: خدمت به بازنشستگان فرهیخته آموزش و پرورش افتخار صندوق بازنشستگی کشوری است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی مدیریت استان کرمان، محمد سلیمانی در نشست با مدیرکل آموزش و پرورش این استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: جمعیت بازنشستگان کشوری استان کرمان بیش از ۶۰ هزار نفر است که بیش از ۶۰ درصد این جمعیت را بازنشستگان آموزش و پرورش تشکیل می دهند.

سلیمانی با تاکید بر اینکه «خدمت به بازنشستگان فرهیخته آموزش و پرورش افتخار صندوق بازنشستگی کشوری است» اظهارداشت: تسریع در برقراری حقوق بازنشستگان جدید و پرداخت به موقع حقوق از مهمترین اهداف صندوق است و در حال حاضر ماهیانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارپرداخت حقوق بازنشستگان استان کرمان است.

مدیر صندوق بازنشستگی استان کرمان توجه به مسائل درمانی را از مهمترین مطالبات بازنشستگان دانست و خواستار اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت بهبود وضعیت بیمه درمانی بازنشستگان شد.

وی از مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خواست تا اجرایی شدن ماده ۸۵قانون مدیریت خدمات کشوری را بعنوان مطالبه مهم بازنشستگان در دستور کار قرار دهد.

رضا رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این نشست به طرح موضوعات حوزه بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش استان پرداخت.

رضایی توجه به مطالبات بازنشستگان را موضوعی حائز اهمیت اعلام کرد و گفت: فرهنگیان بازنشسته گنجینه های ارزنده نظام تعلیم و تربیت هستند که توجه به مطالبات آنها ضرورتی انکار ناپذیر در راستای حفظ عزت و کرامت فرهنگیان است.

او تصریح کرد: در راستای بهبود وضعیت خدمت رسانی به فرهیختگان جامعه، همکاران این اداره کل آمادگی کامل دارند تا با صندوق بازنشستگی کشوری همکاری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین خواستار تسهیل و تسریع در برقراری حقوق بازنشستگان جدید، پرداخت مطالبات بازنشستگان و ارائه راهکار در خصوص جلوگیری از ایجاد بدهی های مربوط به خدمات غیررسمی و نقل و انتقال حق بیمه کارکنان شاغل آموزش و پرورش شد.

در این جلسه که با حضور جمعی از مسئولین آموزش و پرورش استان همراه بود، مسائل مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان، کسورات شاغلین و امور مربوط به بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.