نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی با روسای کانون‌های بازنشستگی برخی استان‌ها

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به همراه تعدادی از مدیران این صندوق در نشست با روسای کانون های بازنشستگی استان های مختلف از جمله استان اصفهان، درباره مهمترین مسائل و مشکلات صندوق و بازنشستگان و ذینفعان آن همچون نحوه مدیریت خانه های امید و لزوم بهبود خدمات جبران خسارت درمان بحث و تبادل نظر کردند.