نشست مدیران ستادی و استانی صندوق بازنشستگی کشوری

نشست مدیران ستادی و استانی صندوق بازنشستگی کشوری با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران کل و ۳۱ نفر از مدیران استانی صندوق روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۱ و ۲۲اردیبهشت ماه با هدف بررسی مهم ترین مشکلات و مسائل صندوق، مدیریت های استانی و به ویژه بازنشستگان و ارائه هرچه بهتر خدمات به ذینفعان برگزار شد.