گزارش کارشناسی شماره 7 نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

بودجه محدود، تعهدات هنگفت

عنوان: بودجه محدود، تعهدات هنگفت

نگاهی به بار مالی صندوقهای بازنشستگی در بودجه دولت

تألیف: سمانه گلاب

گروه مطالعاتی: اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

دانلود

 

در گزارش پیش رو تلاش شده بحران صندوق‌های بازنشستگی و پیامدهای آن از زاویه‌ بار مالی برای دولت و کل اقتصاد بررسی شود. برای این منظور ابتدا تخمینی از جمعیت وابسته به مستمری‌های بازنشستگی به دست آمده است و در ادامه با محاسبه حجم مستمری‌ها در کل اقتصاد، نمایی از میزان بزرگی و حجم این درآمدها در کل اقتصاد ارائه شده است. در بخش بعدی میزان کمک‌های دولت به سه صندوق کشوری، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی از داده‌های بودجه استخراج شده و بار مالی آن برای دولت محاسبه شده است. در تمام این محاسبات تمرکز بر سه صندوق بزرگ کشور یعنی تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و صندوق کشوری است.