روابط عمومی شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری:

مجمع “بیمه ملت” طبق آگهی منتشر شده برگزار می‌شود

روابط عمومی شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد که مجمع شرکت بیمه ملت طبق آگهی منتشر شده برگزار می شود.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، در این اطلاعیه آمده است: به استحضار کلیه مخاطبین می رساند درخواست و چاپ آگهی برگزاری مجمع شرکت بیمه ملت توسط شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشور در راستای تشریفات ماده ۹۵ اصلاحی قانون تجارت انجام شده و پس از استنکاف هیئت مدیره و بازرس شرکت بیمه ملت از دعوت به مجمع و پس از طی کلیه مراحل قانونی مذکور در ماده فوق الذکر توسط سهامداران راسا صورت گرفته است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: در شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی این اقدام با مصوبه هیئت مدیره انجام شده که متاسفانه از سوی مدیرعامل سابق و در حالی که ایشان سمت نداشته است بدون رعایت تشریفات قانونی نامه‌ای فاقد اعتبار به شرکت بیمه ملت ارسال شده است.

روابط عمومی شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری همچنین تصریح کرده که لغو مجمع مذکور و هرگونه اظهار نظر در آن خصوص در اختیار و شأن هیئت مدیره فعلی (که بواسطه تعلل و استنکاف از انجام وظایف قانونی و به علت وجود خلأهای قانونی و مقرراتی کماکان بر خلاف اراده سهامداران در شرکت حضور دارد) نمی باشد و مجمع مذکور طبق آگهی برگزار خواهد شد.