مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم معرفی شد

هیات مدیره پتروشیمی جم عبدالرحیم قنبریان را به عنوان مدیرعامل این شرکت معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، قنبریان پیش از این عضو هیات مدیره هلدینگ نفت و گاز پارسیان، عضو هیات مدیره و مدیر عامل پتروشیمی شیراز و مدیرعامل شرکت کیمیای پارس خاورمیانه از شرکت‌های تابعه پتروفرهنگ بوده است.

پیش از وی، رضا علیزاده سرپرستی شرکت پتروشیمی جم را بر عهده داشت.