بازدید رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی از غرفه صندوق بازنشستگی کشوری

امروز (دوشنبه) ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی به همراه مهدی عیسی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، محمد وحیدی (نماینده مردم بجنورد) و علی آذری (نماینده قوچان) از غرفه صندوق بازنشستگی کشوری در محل نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم بازدید کردند. این نمایشگاه از ۷اسفندماه در طبقه یازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برپا شده و تا ۲۰اسفندماه نیز ادامه دارد. واحدها، سازمان ها و صندوق های تابعه وزارت تعاون در این نمایشگاه به ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه های خود در شش ماه اخیر می پردازند.

در عصر و شامگاه دوشنبه ۹اسفندماه نیز تعداد دیگری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از غرفه صندوق بازنشستگی کشوری بازدید و در جریان فعالیت های این صندوق و شرکت های تابعه آن قرار گرفتند.