در قالب "دومین مرحله" از طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان؛

کیفیت «خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری» ارزیابی می‌شود

کیفیت «خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری» در قالب دومین مرحله طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان و ذینفعان از امروز (هفتم اسفندماه) تا پایان ماه جاری، ارزیابی می‌شود.

 

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این صندوق از ماه گذشته با ایجاد بخشی در درگاه خدمات الکترونیک و سایت اطلاع‌رسانی خود، امکان مشارکت الکترونیکی بازنشستگان و ذینفعان صندوق در طرح‌های موجود فراهم کرده است.

این طرح با هدف سنجش رضایتمندی بازنشستگان و ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری اجرایی شده و در قالب آن، بخشی با عنوان «طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان» در قسمت «ارتباط با ذینفعان» درگاه sabasrm.ir و میز خدمت سایت اطلاع‌رسانی cspf.ir راه‌اندازی شده تا هر ماه یک‌بار خدمات مختلف صندوق را در معرض دیدگاه و سنجش بازنشستگان عزیز قرار دهد.

در این چارچوب، از امروز (شنبه هفتم اسفندماه ۱۴۰۰) و در مرحله دوم طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان و ذینفعان در طرح‌‌های صندوق بازنشستگی کشوری، کیفیت طرح‌های «خدمات رفاهی» در قالب پرسش‌های چندگزینه‌ای به ارزیابی گذاشته شده است که بازنشستگان عزیز می‌توانند با مراجعه به آدرس (https://www.sabasrm.ir/survey)، پاسخ‌ها و نظرات خود در این زمینه را ارائه دهند.

پنج بسته ارائه‌شده در قالب «طرح یاری» با عناوین «خرید تخفیفی و تقسیطی از فروشگاه افق کوروش»، «خرید تخفیفی و تقسیطی از لوازم خانگی ایرانی»، «حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی» و «تخفیفات کفش ملی»، «تخفیفات بیمه ملت» و نیز «تورهای بازنشستگی»، مجموعه طرح‌های رفاهی است که میزان رضایت بازنشستگان کشوری از آنها در این مرحله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بنابراین گزارش، بازه زمانی مرحله دوم طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان و ذینفعان در طرح‌‌های صندوق بازنشستگی کشوری با موضوع ارزیابی کیفیت طرح‌های «خدمات رفاهی» تا پایان سال جاری (۳۰ اسفندماه) در نظر گرفته شده است.

پیش از این و در گام نخست طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان و ذینفعان، «خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری» شامل درگاه خدمات الکترونیک sabasrm، نرم‌افزار صبااپ و مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰ از ۱۲ تا ۳۰بهمن ماه در معرض ارائه نظرات و پیشنهادهای بازنشستگان قرار گرفته بود که نظرات دریافتی، استخراج، تحلیل و برای استفاده ارکان مربوطه صندوق، ارائه شده است.

قرار است، در گام‌های بعدی سایر طرح‌ها و خدمات صندوق، از جمله اطلاع‌رسانی و نشر اخبار و خدمات بیمه‌ای نیز در معرض نظر و دیدگاه ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری یعنی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران عزیز قرار گیرد.