مدیرعامل آتیه صبا تاکید کرد:

لزوم تعمیم اقدامات مناسب برای افزایش سودآوری و درآمدزایی در انبارهای عمومی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در بازدید از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) بر لزوم انجام اقدامات مناسب در جهت افزایش سودآوری، درآمدزایی و چابک سازی سازمانی تاکید کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، حسن تاجیک، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در راستای شفافیت و افزایش درآمدزایی و سودآوری در مجموعه انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، گفت: تعمیم اقدامات مناسب انجام شده در تمامی شرکت ها و شعب تابعه باید در دستور کار قرار گیرد.

تاجیک با تاکید بر تامین منابع مالی در پروژه های سرمایه ای و سرمایه گذاری های آتی از محل بازارهای پولی از جمله تسهیلات بانکی، اظهار داشت: ساماندهی و سازماندهی منابع انسانی و چابک سازی شرکت با حجم عملیات بر اساس تکلیف مقرر شده در مجمع عمومی، باید در دستور کار قرار گرفته و گزارش اقدامات آن نیز ارائه شود.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز در این بازدید با بیان اقدامات انجام شده در جهت توسعه فعالیت های گمرکی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره)، گفت: سودآوری دو برابری مجموعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثمره تلاش، همت و مساعی شبانه روزی تمامی همکاران کارآ، اثربخش و مسئولیت‌پذیر است.

کیامنفرد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه فعالیت های گمرکی در شعب تابعه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) در استان خراسان رضوی و جنوبی، گفت: انجام تعهدات قرارداد BOT گذشته در ایستگاه راه آهن مطهری و توسعه و تجهیز ناوگان عملیاتی و حضور در شعب جدید ماهیرود، دوغارون و منطقه ویژه اقتصادی سرخس از اقدامات مثمر ثمر شرکت فرودگاه امام خمینی (ره) در سال جاری بوده است.

نایب رییس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با تاکید بر لزوم مدیریت پروژه های سرمایه ای در چارچوب بودجه مصوب سال از سوی شرکت ها و شعب تابعه، ادامه داد: توسعه فعالیت ها در شمال شرقی کشور چشم انداز مناسبی در حوزه لجستیک و افزایش درآمدزایی و سهم بازار شرکت در آینده نزدیک خواهد داشت.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) گزارشی از آخرین وضعیت و روند درآمدزایی، سودآوری و عملیات آن شرکت و شعب تابعه ارائه داد.

گفتنی است، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا از محوطه‌های عملیاتی و همچنین نحوه نگهداری و تخلیه و بارگیری کالاهای عمومی، سردخانه‌ای و خطرناک بازدید کرد.