به منظور سنجش رضایتمندی بازنشستگان و ذینفعان؛

امکان مشارکت الکترونیکی بازنشستگان در طرح های صندوق بازنشستگی کشوری فراهم شد

با ایجاد بخشی در درگاه خدمات الکترونیک و سایت اطلاع رسانی صندوق بازنشستگی کشوری امکان مشارکت الکترونیکی بازنشستگان و ذینفعان این صندوق در طرح های موجود فراهم شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با هدف سنجش رضایتمندی بازنشستگان و ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری، بخشی با عنوان «طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان» در قسمت «ارتباط با ذینفعان» درگاه sabasrm.ir و میز خدمت سایت اطلاع‌رسانی cspf.ir راه‌اندازی شده تا هر دو هفته یکبار خدمات مختلف صندوق را در معرض دیدگاه و سنجش بازنشستگان عزیز قرار دهد.

به همین منظور و در گام نخست ارزیابی «خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری» شامل درگاه خدمات الکترونیک sabasrm، نرم افزار صبااپ و مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰ از ۱۲ تا ۲۲بهمن ماه در معرض ارائه نظرات و پیشنهادهای بازنشستگان قرار گرفته است.

براساس این گزارش، مراجعه کنندگان به این بخش می توانند ضمن ارائه نظر خود در خصوص رضایتمندی از خدمات سه گانه مطرح شده در گام نخست، دیدگاه و پیشنهاد خود را نیز به صورت مکتوب ارائه کرده و در فرآیند اصلاح و بهبود طرح های موجود مشارکت کنند.

نمایش نتایج نظرسنجی انجام شده در همان صفحه، از جمله ویژگی های طرح مشارکت الکترونیکی بازنشستگان کشوری در زمینه خدمات مختلف ارائه شده است.

قرار است، در گام های بعدی سایر طرح ها و خدمات صندوق از جمله طرح های رفاهی، اطلاع رسانی و نشر اخبار، خدمات بیمه‌ای نیز در معرض نظر و دیدگاه ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری یعنی بازنشستگان و وظیفه بگیران عزیز قرار گیرد.