بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از شرکت کارخانجات تولیدی تهران

 

دکتر«حجت الله عبدالمکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری دهمین نشست شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول راهبردی این وزارتخانه از شرکت کارخانجات تولیدی تهران بازدید کرد. در این بازدید، دکتر محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به همراه معاونان و مشاوران و مدیران کل وزارت مردم نیز حضور داشتند.