آگهی مناقصه فراخوان شناسایی تأمین کنندگان قطعات و لوازم یدکی پلی پروپیلن جم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پلی پرو پیلن جم
نوع فراخوان

موضوع فراخوان آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان قطعات و لوازم یدکی پلی پروپیلن جم
روزنامه درج آگهی صفحه ۱۲ روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی شنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد