آگهی مناقصه خرید دو دستگاه جرثقیل دوکابینه موبایل(شهری) پنجاه تن از برندهای کاتو، تادانو ، XCMG و … شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه خرید دو دستگاه جرثقیل دوکابینه موبایل(شهری) پنجاه تن از برندهای کاتو، تادانو ، XCMG و … شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۱۰
تاریخ درج آگهی سه شنبه ۲۱ دی  ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد