خرید رکوردرهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی تبریز

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت نیرو آتیه صبا (نیروگاه حرارتی تبریز)
نوع فراخوان

موضوع فراخوان خرید رکوردرهای مورد نیاز نیروگاه
روزنامه درج آگهی صفحه ۳۱ روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی یکشنبه، ۲۸ آذر ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد