آگهی مناقصه خرید پمپ‌های دوزینگ (تزریقی) مواد شیمیایی نیروگاه حرارتی تبریز

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت نیرو آتیه صبا (نیروگاه حرارتی تبریز)
نوع فراخوان

موضوع فراخوان آگهی مناقصه خرید پمپ‌های دوزینگ (تزریقی) مواد شیمیایی نیروگاه حرارتی تبریز
روزنامه درج آگهی صفحه ۱۹ روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی دوشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد