آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید بشکه فلزی کونیکال ۲۱۸ لیتری به شماره ۳۸-۱۴۰۰ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان)+ اعلام نتیجه مناقصه.

 

موضوع شرح
نام هلدینگ صنایع شیر ایران
نام شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید بشکه فلزی کونیکال ۲۱۸ لیتری به شماره ۳۸-۱۴۰۰ (شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان)+ تجدید مناقصه به دلیل عدم حضور شرکت کننده.
روزنامه درج آگهی نسل فردا صفحه ۸ شماره ۶۶۹۷
تاریخ درج آگهی سه شنبه، ۷ دی ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد