آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات ساخت قطعات خطوط حمل مواد کارخانه احیاء مستقیم شرکت صبافولاد خلیج فارس

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت صبا فولاد خلیج فارس 
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات ساخت قطعات خطوط حمل مواد کارخانه احیاء مستقیم
روزنامه درج آگهی روزنامه دریا، صفحه ۱
تاریخ درج آگهی دوشنبه، ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد