مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری:

نوبت ششم وام ضروری بازنشستگان کشوری پرداخت شد

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نوبت ششم و آخرین نوبت از مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول با اعتبار سال ۱۳۹۹ امروز (سه شنبه) پرداخت می شود.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، علی خدامی با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی بانک عامل، ششمین نوبت وام ضروری مانند نوبت قبلی (پنجم) با مبلغ ۱۲میلیون تومان به حساب ۲۳هزار و ۲۱۹نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول تا عصر امروز (سه شنبه ۱۶آذرماه ۱۴۰۰) واریز خواهد شد.

همچنین لازم به یادآوری است که نتایج ثبت نام وام ضروری ۱۲میلیون تومانی مرحله اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که ثبت نام اینترنتی آن آبان ماه امسال انجام شد، پس از بررسی وضعیت متقاضیان و مشخص شدن واجدین شرایط، به زودی اعلام خواهد شد.