ایسا با محوریت حمایت های اجتماعی منتشر کرد؛

انتشار جدیدترین نشریه «مروری برتامین‌اجتماعی بین‌المللی»

جدیدترین نشریه اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA)، با عنوان «مروری بر تأمین اجتماعی بین المللی» ویژه ماه های جولای و دسامبر سال ۲۰۲۱میلادی منتشر شد که این نشریه به طور ویژه به موضوع “حمایت اجتماعی از کارکنان پلتفرم دیجیتال در اروپا” پرداخته است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA)، شماره جدید نشریه مروری بر تأمین اجتماعی بین المللی ویژه ماه های جولای و دسامبر سال ۲۰۲۱، حاوی مهم ترین گزارش ها و مقالات بیمه ای با موضوعات مختلف است.

در این شماره از نشریه، به مقالاتی چون″از بی ثباتی تا عدم پذیرش موقعیت اجتماعی در نظام حقوقی بلژیک: حقوق تامین اجتماعی کارکنان پلتفرم″، ″کاربرد پلتفرم، انعطاف پذیری و حمایت اجتماعی در دانمارک″، ″کاربرد پلتفرم مناسب به عنوان شکل جدیدی از کار در قانون تامین اجتماعی هلند: کار جدید، قوانین مشابه؟″، ″حمایت اجتماعی و اقتصاد پلتفرمی: رویکرد نامناسب قانونگذار فرانسوی به حمایت اجتماعی از کارکنان پلتفرم″، ″کاربرد پلتفرم  و تامین اجتماعی در قانون آلمان: دیدگاه حقوق بین الملل″، ″کدام سازمان تامین اجتماعی برای کارکنان پلتفرم در ایتالیا وجود دارد؟″، ″حمایت اجتماعی کارکنان پلتفرم در رومانی: برآورده ساختن تقاضای روبه رشد دامنه پوشش مناسب و مقرون به صرفه″، ″تامین اجتماعی برای کارکنان پلتفرم در اسپانیا: خویش فرما یا شاغل″ و″دامنه پوشش تامین اجتماعی برای کارکنان پلتفرم در سوئیس: یک راه میانه؟” پرداخته شده است.

این نشریه، همچنین گزارش های متنوعی را برای مخاطبان تدوین کرده که از جمله آن ها می توان ″حق تامین اجتماعی و اجرای آن مطابق قانون اساسی در بلژیک″، ″شکاف در حمایت تامین اجتماعی کارکنان″، ″حقوق تامین اجتماعی مشارکتی″، ″حمایت اجتماعی از خویش فرمایان″، ″حمایت اجتماعی موثر و کافی از کارکنان پلتفرم″، ″حمایت اجتماعی از کارکنانی که شاغل نیستند″، ″ابعاد حقوق بین الملل″، ″طرح های حمایت اجتماعی از کارکنان پلتفرم″، ″نظام های تامین اجتماعی در ایتالیا″، ″ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان پلتفرم در ایتالیا″، ″ویژگی های خاص مزایا و خطرات تامین اجتماعی برای کارکنان پلتفرم″ و ″بیمه حوادث ناشی از آسیب شغلی و یا بیماری شغلی″و “ادغام کارکنان پلتفرم در نظام تامین اجتماعی” اشاره کرد.

 

علاقه مندان برای دریافت نسخه دیجیتالی این نشریه می توانند به لینک زیر مراجعه کنند:

مترجم: فریبا بهزاد

منبع: https://ww1.issa.int