رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت مطرح کرد:

بی توجهی شرکت‌های بیمه به بازار کشورهای همسایه به دلیل جذابیت بازار داخلی

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) گفت: به دلیل جذابیت های موجود در بازار داخلی، شرکت های بیمه گر علاقه چندانی برای حضور در کشورهای همسایه و بازارهای بین المللی ندارند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، عضوهیات مدیره شرکت بیمه ملت در گفتگو با سایت چابک آنلاین، یکی از علت‌های حضور کم رمق شرکت‌های بیمه‌ای ایران در کشور‌های همسایه را بازار بیمه‌ای داخلی عنوان کرد و توضیح داد: بیمه‌گران داخلی به دلایل گوناگون همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی و توانایی مالی مردم نتوانسته‌اند بازار داخلی را از بیمه سیراب کنند و هنوز بازار داخلی برای بیمه‌گران مستعد و جذاب است؛ بنابراین هنوز علاقه چندانی ندارند که به کشور‌های همسایه و بازارهای بین المللی هم فکر کنند.

بهروز اسدنژاد، ادامه داد: به طور معمول در اقتصاد، هنگامی به صادرات و جذب بازار‌های جدید فکر می‌شود که بازار‌های داخلی اشباع شده باشد و زمانی که هنوز بازار داخلی اشباع نشده و بیمه‌گذار داخلی تشنه محصولات جدید و متناسب است، شرکت بیمه‌گر احساس نیاز نمی‌کند که به خارج از مرز‌ها فکر چندانی کند.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت، اذعان داشت که درحال حاضر برای تاسیس شعب و نمایندگی‌های بیمه ایرانی که در کشور‌های همسایه حضور دارند از ظرفیت حقیقی افراد فعال استفاده شده و نه از ظرفیت خود شرکت بیمه ای.

اسدنژاد افزود: شرکت‌های بیمه‌ای زمانی به سمت صادرات یعنی تاسیس شعبه در کشور‌های همسایه تمایل پیدا می‌کنند که زیرساخت‌های آی‌تی محکمی هم وجود داشته باشد و تفاوتی نکند که شعبه در داخل است یا خارج، یعنی بتوان شعب خارج از کشور را همانند شعب داخلی اداره کرد.

وی، افزود: سرمایه‌گذاران در صنایع دیگر بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما در صنعت بیمه شرکت‌های آی‌تی رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری و نوشتن کُربیمه‌ای ندارند، زیرا معتقدند که این صنعت بازدهی زیادی ندارد.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه ملت، تاکید کرد که درعین حال نمی‌توان تمام تقصیر‌ها را به گردن صنعت بیمه انداخت و برای داشتن صنعت بیمه‌ای قوی درست همانند دنیا باید بازارسرمایه وبانک هم بیشتر با صنعت بیمه همراه باشند.